LAG “PRIGORJE” objavio 2. LAG Natječaj iz LRS-a LAG-a “PRIGORJE”

Indikativni plan objave natječaja 2019.
veljača 6, 2019
Počele prijave na LAG Natječaj za tip operacije 2.1.1.
ožujak 1, 2019

Lokalna akcijska grupa “PRIGORJE” raspisala je dana 14. veljače 2019. godine 2. LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a “PRIGORJE” za provedbu tipa operacije 2.1.1., koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Natječaj je namijenjen jedinicama lokalne samouprave; trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave; javnim ustanovama neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave (osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola); udrugama koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije) te vjerskim zajednicama koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo. Prihvatljivi korisnici moraju biti na području LAG-a “PRIGORJE”, što uključuje općine: Brckovljani, Gradec, Farkaševac, Preseka, Rakovec, Rugvica, Sokolovac i Sveti Ivan Žabno te gradove: Dugo Selo, Križevci i Vrbovec.

Rok za podnošenje prijave projekata je od 01.03.2019. do 02.05.2019. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 2.881.648,00 HRK, a visina javne potpore po projektu iznosi najviše 35.000 €, odnosno 259.437,50 HRK.

Svrha Natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

U svrhu informiranja potencijalnih korisnika, ured LAG-a će održati animacijsku radionicu 27. veljače 2019. (12:00 h) u prostorijama Obrtničkog doma, Križevačka 4, 10340 Vrbovec.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

TEKST NATJEČAJA:

LAG natječaj TO 2.1.1. – NOVO

OBRASCI:

Obrazac A. – Prijavni obrazac

Obrazac B. – Plan nabave-Tablica troškova i izračuna potpore

PRILOZI:

Prilog I. – Dokumentacija za podnošenje prijave projekta

Prilog II. – Lista prihvatljivih troškova

Prilog III. – Opis projekta

Prilog IV. – Uputa za prikupljanje ponuda i provedbu postupaka jednostavne nabave

Prilog V. – Uputa MZOIE

Prilog VI. – Izjava nositelja projekta o nemogućnosti odbitka pretporeza

Prilog VII. – Izjava nositelja projekta o statusu nositelja projekta temeljem Zakona o javnoj nabavi

Prilog VIII. – Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti jedinice lokalne samouprave

Prilog IX. – Predložak za izračun neto prihoda

 

OBAVIJEST: Produljen rok za prijavu na Natječaj tipa operacije 2.1.1.

Članovi Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe “PRIGORJE” na sjednici koja je održana u Obrtničkom domu u Vrbovcu, u četvrtak, 11. travnja, jednoglasno su usvojili izmjenu Natječaja za Tip operacije 2.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

Upravni odbor LAG-a donio je odluku o prvoj izmjeni LAG Natječaja iz Lokalne razvojne strategije LAG-a “PRIGORJE” za provedbu tipa operacije 2.1.1., koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Tom je odlukom produljen rok za prijavu projekata, pa će potencijalni prijavitelji iz 11 JLS-a s područja LAG-a svoje projekte moći na ovaj Natječaj prijaviti do 2. svibnja 2019. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 2.881.648,00 HRK, a visina javne potpore po projektu iznosi najviše 35.000 €, odnosno 259.437,50 HRK.