Natječaji

Podmjera 19.1.

LAG “Prigorje“ trenutno provodi operaciju 19.1.1. Pripremna pomoć unutar podmjere 19.1.

„Pripremna pomoć“ u okviru mjere 19 „LEADER – CLLD“ iz programa Ruralnog razvoja

Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

LAG-u je za pripremno razdoblje odobren iznos od 551.910,97 kuna.

LAG sredstva može koristiti za izradu lokalne razvojne strategije područja koje LAG

obuhvaća te za financiranje tekućeg poslovanja u razdoblju od jedne godine, odnosno do

raspisivanja natječaja za podmjeru 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“.

Plan objave natječaja za 2016. godinu

Kod planiranja su se trudili zadovoljiti potrebe potencijalnih korisnika, ali i pripremiti administrativne kapacitete koji će raditi na obradi prijava.

Ministarstvo i Agencija za plaćanja činit će sve kako bi se pridržavali rokova navedenih u ovom planu , no određena odstupanja su uvijek moguća.

Pozivamo sve korisnike da redovito prate informacije o natječajima na našoj mrežnoj stranici, te stranici Ruralnog razvoja, a prijavom na primanje Glasnika programa ruralnog razvoja, osigurat ćete pravovremenu i potpunu informaciju o svim novostima vezanim uz natječaje.