Objavljen je 8. LAG Natječaj za tip operacije 2.1.1. iz LRS-a LAG-a “PRIGORJE”

Anketa za prijavu projektnih ideja za izradu Lokalne razvojne strategije LAG-a “PRIGORJE” 2023.-2027.
ožujak 21, 2023
Objavljen je 9. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.2. Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima”
travanj 5, 2023

Lokalna akcijska grupa “PRIGORJE” raspisala je dana 5. travnja 2023. godine 8. LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a “PRIGORJE” za provedbu tipa operacije 2.1.1., koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Natječaj je namijenjen jedinicama lokalne samouprave; trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave; javnim ustanovama neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave (osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola); udrugama koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije) te vjerskim zajednicama koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo. Prihvatljivi korisnici moraju biti na području LAG-a “PRIGORJE”, što uključuje općine: Brckovljani, Gradec, Farkaševac, Preseka, Rakovec, Rugvica, Sokolovac i Sveti Ivan Žabno te gradove: Dugo Selo, Križevci i Vrbovec.

Svrha Natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

U svrhu informiranja potencijalnih korisnika, ured LAG-a će održati animacijsku radionicu 13. travnja 2023. godine u 9:30 sati u prostorijama Obrtničkog doma, Križevačka 4, 10340 Vrbovec.

DODATAK: LAG “PRIGORJE” inofmirati će potencijalne korisnike kroz cijeli animacijski period, zainteresirani se mogu javiti na kontakte navedene na stranici, e-mailom i osobnim dolaskom.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

  1. IZMJENA NATJEČAJA

Odlukom Upravnog odbora LAG-a “PRIGORJE” od  dana 19. lipnja 2023. godine objavljuje se izmjena Natječaja za provedbu tipa operacije 2.1.1., koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”. Odluka je pravovaljana danom donošenja i objavljena 19. lipnja 2023. godine

Izmjenom Natječaja produžuje se rok za prijave s 21. lipnja 2023. na 21. srpanj 2023. godine.

IZMIJENJENI TEKST NATJEČAJA:

2. IZMJENA NATJEČAJA

Odlukom Upravnog odbora LAG-a “PRIGORJE” od  dana 17. srpnja 2023. godine objavljuje se izmjena Natječaja za provedbu tipa operacije 2.1.1., koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”. Odluka je pravovaljana danom donošenja i objavljena 17. srpnja 2023. godine

Izmjenom Natječaja produžuje se rok za prijave s 21. srpnja 2023. na 31. kolovoz 2023. godine.

IZMIJENJENI TEKST NATJEČAJA:

3. IZMJENA NATJEČAJA

Odlukom Upravnog odbora LAG-a “PRIGORJE” od  dana 28. kolovoza 2023. godine objavljuje se izmjena Natječaja za provedbu tipa operacije 2.1.1., koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”. Odluka je pravovaljana danom donošenja i objavljena 28. kolovoza 2023. godine

Izmjenom Natječaja produžuje se rok za prijave s 31. kolovoza 2023. na 02. listopada 2023. godine.

IZMIJENJENI TEKST NATJEČAJA:

4. IZMJENA NATJEČAJA

Odlukom Upravnog odbora LAG-a “PRIGORJE” od  dana 25. rujna 2023. godine objavljuje se izmjena Natječaja za provedbu tipa operacije 2.1.1., koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”. Odluka je pravovaljana danom donošenja te objavljena na stranici LAG-a.

Izmjenom Natječaja produžuje se rok za prijave s 2. listopada 2023. godine na 16.listopada 2023. godine.

5. IZMJENA NATJEČAJA

Odlukom Upravnog odbora LAG-a “PRIGORJE” od  dana 13. rujna 2023. godine objavljuje se izmjena Natječaja za provedbu tipa operacije 2.1.1., koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”. Odluka je pravovaljana danom donošenja te objavljena na stranici LAG-a.

Izmjenom Natječaja produžuje se rok za prijave s 16. listopada 2023. godine na 23. listopada 2023. godine.

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA:

TEKST NATJEČAJA

OBRASCI

PRILOZI