Javni natječaj za financiranje projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija u području zaštite okoliša i prirode u 2019. godini.