Objavljen je 9. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.2. Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima”

Objavljen je 8. LAG Natječaj za tip operacije 2.1.1. iz LRS-a LAG-a “PRIGORJE”
travanj 5, 2023
Konačna rang lista za TO 1.1.2. Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima
srpanj 28, 2023

LOKALNA AKCIJSKA GRUPA “PRIGORJE” je objavila Natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, tip operacije 1.1.2. “Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima” sukladan tipu operacije 6.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.–2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom LAG natječaju iznosi 150.000,00 EUR.

Zahtjevi za potporu podnose se isključivo preporučenom poštom od 21. travnja 2023. godine, a najkasnije do 23. svibnja 2023. godine.

Potpora korisniku kojem će poljoprivreda biti glavno zanimanje i koji će biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede iznosi 50.000,00 EUR.

Mladi poljoprivrednik mora imati prebivalište, a u slučaju trgovačkog društva ili obrta i sjedište na području LAG-a “PRIGORJE” koji obuhvaća područja općina Brckovljani, Gradec, Farkaševac, Preseka, Rakovec, Rugvica, Sokolovac i Sveti Ivan Žabno, te gradova Dugo Selo, Križevci i Vrbovec.

U svrhu informiranja potencijalnih korisnika u prostorijama Udruženja obrtnika, Križevačka 4, 10340 Vrbovec, održati će se informativna radionica 13. travnja 2023. s početkom u 13 sati.

NAPOMENA: LAG “PRIGORJE” informirati će potencijalne korisnike kroz cijeli animacijski period, javiti se možete na kontakte navedene na stranici, putem e-maila i osobnim dolaskom u ured LAG-a.

TEKST NATJEČAJA

OBRASCI

PRILOZI

OBAVIJEST 1: Ispravak natječajne dokumentacije tehničke prirode i produljenje roka za prijavu na Natječaj

Članovi Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe “PRIGORJE” na sjednici koja je održana 03. svibnja 2023. godine jednoglasno su usvojili izmjenu Natječaja za tip operacije 1.1.2. “Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima”.Upravni odbor LAG-a donio je odluku o prvom ispravku natječajne dokumentacije tehničke prirode i produljenju roka za prijavu na Natječaj LAG Natječaja iz Lokalne razvojne strategije LAG-a “PRIGORJE” za provedbu tipa operacije 1.1.2. “Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima”. Izmijenjen je Prilog I. DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU ZA TIP OPERACIJE, točka 10., odnosno svu dokumentaciju iz točke 10. Priloga I. prijavitelji moraju dostaviti iz prethodne godine, odnosno 2022. Sukladno Smjernicama za provedbu postupka odabira projekata rok za podnošenje prijave projekta je produljen i sada je 29. svibnja 2023. godine. Sukladno navedenom, datumom ove obavijesti, odnosno 4. svibnja 2023. godine se gore navedena natječajna dokumentacija izmjenjuje.