O nama

Lokalna akcijska grupa „Prigorje“

je neprofitna orginazacija, osnovana 6. lipnja 2012. u cilju unaprjeđenja kvalitete života  ruralnog područja Zagrebačke županije, povezivanjem lokalnih dionika iz civilnog, javnog i gospodarskog sektora. Rad LAG-a temelji se na LEADER pristupu „Veze između akcija u ruralnom razvoju“.

LAG Prigorje smješten je u sjeverozapadnom dijelu Hrvatske,  pokriva površinu od 1.128,23 km2 te obuhvaća 11 jedinica lokalne samouprave, tj. 3 grada i 8 općina.  Svojom južnom stranom obuhvaća dijelove Zagrebačke županije: gradove  Dugo Selo i Vrbovec, te općine Brckovljani, Gradec, Farakaševac, Preseka, Rakovec, Rugvica, dok sjeverni dio LAG-a Prigorje čine JLS Koprivničko-križevačke županije: Grad Križevci, općine Sokolovac i Sveti Ivan Žabno.

Unutar područja LAG-a nalazi se 255 naselja u kojima je prema Popisu stanovništva iz 2011. godine evidentirano 26.011 kućanstava i 85.050 stanovnika. Prosječna udaljenost naselja od administrativnog središta JLS iznosi 5,65 km, dok je prosječna gustoća naseljenosti čitavog područja LAG-a Prigorje 80,64 stanovnika na km2.

Da bi pridonijeli rješavanju identificiranih razvojnih problema i potreba formirana su tri strateška cilja (SC):

  • SC 1 Razvoj i promicanje društveno-gospodarske održivosti i socijalne uključenosti s namjerom oživljavanja ruralnog područja LAG-a Prigorje

  • SC 2 Razvoj i daljnje jačanje šumarstva, primarne poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda i ribarstva te naglasak na daljnjoj sinergiji s nepoljoprivrednim djelatnostima kroz promicanje resursne i energetske učinkovitosti

  • SC 3 Oblikovanje prepoznatljivosti LAG-a Prigorje kroz održivo korištenje i valorizaciju prirodnih i kulturnih posebnosti područja

Definirani ciljevi postići će se djelovanjem kroz provedbu aktivnosti kojima se želi dugoročno doprinijeti razvoju područja te uspostaviti trajne temelje za dugoročan i uspješan razvoj zasnovan na vlastitim snagama i mogućnostima te aktiviranjem nedovoljno iskorištenih prirodnih, kulturnih i tradicijskih vrijednosti.

Dugoročna razvojna vizija područja LAG-a „Prigorje“ usklađena je prvenstveno s ciljevima LEADER-a i međusektorskim ciljevima.

Prema analizi društveno-gospodarskog stanja i potreba stanovništva, utvrđena je sljedeća vizija razvoja područja LAG-a Prigorje:

„LAG Prigorje područje je kvalitetnog, sigurnog i ugodnog življenja i rada u kojem svaka dobna skupina stanovništva ima na raspolaganju sadržaje za zadovoljenje vlastitih potreba, pri tom vodeći računa o zaštiti okoliša i očuvanju (prirodne i kulturne) baštine“

LAG-a Prigorje ima i svoj slogan koji glasi: „LAG Prigorje – to su ljudi“

U sloganu i viziji vidljiva je želja za jačanjem ljudskih resursa i kretanjem prema novim razvojnim mogućnostima. Potencijali LAG-a dio su svakodnevnog života stanovnika, ali pružaju i velike mogućnosti razvoja, omogućujući kreativnost i napredak.