Završen studijski posjet u sklopu projekta ZADRUGE I DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO

U tijeku projekt suradnje ZADRUGE I DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO
rujan 22, 2022
Radionice za izradu LRS-a LAG-a “PRIGORJE”
prosinac 19, 2022

Završio je prvi dio projekta suradnje ZADRUGE I DRUŠTVENO PODUZETNIŠTVO na području LAG-a MARETA. Sudionici su imali priliku naučiti više o zadrugama i društvenom poduzetništvu kroz sljedeće module:

„Društveno poduzetništvo – uvod u pojmove, politike, zakone, pravne, upravljačke i organizacijske modele u EU i RH“

„Društveno poduzetništvo i društvene inovacije – primjeri dobre prakse u RH i EU, mjerenje učinaka i smjerovi razvoja

„Modeli i primjeri dobre prakse financiranja društvenog poduzetništva, društvenih inovacija, programa, projekata i inicijativa ruralnog razvoja“

„Zadruge i zadružni modeli i sustavi u službi razvoja ruralnih područja i njihovih gospodarstava – teorija i primjeri dobre prakse“

„Inovativni kolaborativni eko-društvenogospodarski modeli, strateški programi, projekti i eko-sustavi za dinamični, održivi/regenerativni, uključivi i mudri razvoj i obnovu ruralnih područja“,

„SP ZPP 2023-2027 I (9 specifičnih ciljeva ZPP EU i glavni principi politike za sve zemlje članice, predstavljanje Strategije poljoprivrede do 2030 godine)

„Potpora LEADER pristupu – sedam načela LEADER-a, Lokalne razvojne strategije 2023-2027, novine u odnosu na prethodno razdoblje, važnost partnerstava na lokalnoj razini, doprinos zadrugarstva i društvenog poduzetništva načelima LEADER-a i krovnim EU strategijama – Green Deal i Strategiji biološke raznolikosti

„Potpore proizvođačkim organizacijama i kratkim lancima opskrbe – uvodno izlaganje, razlozi za potporu, uvjeti, rasprava , zadruge i društvena poduzeća kao korisnici potpore

U sklopu održane edukacije sudionici su imali prilike posjetiti poljoprivredne i školske zadruge na području LAG-a MARETA.