Podsjetnik potencijalnim korisnicima mjera 6.4.1. i 6.2.1.