Objavljen Natječaj za provedbu tipa operacije 7.2.1. “Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda”

Objavljen natječaj za operaciju 4.3.1. – investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja
siječanj 9, 2016
LAG Prigorje na sajmu AGRA 2016. u Gornjoj Radgoni
siječanj 11, 2016

Sredstva javne potpore iznose ukupno 40.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a intenzitet javne potpore po projektu/operaciji iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 5. rujna 2016. do 5. listopada 2016. godine.

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 9. Pravilnika o provedbi Mjere M07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 71/2016) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu tipa operacije 7.2.1. »Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda«.

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.ruralnirazvoj.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 10. Pravilnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim Natječajem.

3. PRIHVATLJIVI PROJEKTI/OPERACIJE I OPĆI TROŠKOVI

(1) Prihvatljivi projekti/operacije su projekti/operacije sukladno članku 11. Pravilnika.

(2) Prihvatljivi opći troškovi su opći troškovi sukladno članku 24. Pravilnika.

(3) Lista prihvatljivih troškova sastavni je dio ovog natječaja (Prilog I.).

4. IZNOS I UDIO POTPORE

(1) Sredstva javne potpore iznose ukupno 40.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

(2) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet tipa operacije 7.2.1. »Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda«.

(3) Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji iznosi do 100% ukupnih prihvatljivih troškova.

(4) Najniži i najviši iznos vrijednosti projekta/operacije za koji korisnik može podnijeti Zahtjev za potporu propisan je člankom 9. stavcima 4. i 5. Pravilnika.

(5) Najniži i najviši iznos javne potpore koji korisnik može tražiti propisan je člankom 9. stavcima 6. i 7. Pravilnika.

(6) Najniži i najviši iznos prihvatljivih troškova po projektu/operaciji propisan je člankom 9. stavcima 8. i 9. Pravilnika.

Pravilnik na linku