Objavljen je 6. LAG Natječaj za tip operacije 2.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

Obavijest o poništenju 5. LAG Natječaja za TO 2.1.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu
prosinac 17, 2021
Objavljen je natječaj LAG-a “PRIGORJE” za provedbu tipa operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“
siječanj 21, 2022

Lokalna akcijska grupa “PRIGORJE” raspisala je dana 17. prosinca 2021. godine 6. LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a “PRIGORJE” za provedbu tipa operacije 2.1.1., koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Rok za podnošenje prijave projekata je od 02.01.2022.. do 23.02.2022. godine. Visina javne potpore po projektu iznosi najviše 35.000 €., odnosno 261.800,00 HRK.

Svrha Natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

U svrhu informiranja potencijalnih korisnika, a sukladno epidemiološkoj situaciji, ured LAG-a će održavati konuzltacije putem on-line platformi prema potrebama potencijalnih prijavitelja i njihovim mogućnostima. Prijavu za animacijsku radionicu možete izvršiti na mail: info@lag-prigorje.hr. najkasnije do početka roka za podnošenje prijava, odnosno do 3.1.2022.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

TEKST NATJEČAJA

OBRASCI

PRILOZI

OBAVIJEST 1: Dopuna natječajne dokumentacije i produljenje roka za prijavu na Natječaj

Članovi Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe “PRIGORJE” na sjednici koja je održana u četvrtak, 20. siječnja 2022. godine jednoglasno su usvojili izmjenu i dopunu Natječaja za Tip operacije 2.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

Upravni odbor LAG-a donio je odluku o prvoj izmjeni i dopuni LAG Natječaja iz Lokalne razvojne strategije LAG-a “PRIGORJE” za provedbu tipa operacije 2.1.1., koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Natječajna dokumentacija dopunjena je Prilogom IX. Predložak za izračun neto prihoda. Tom je odlukom produljen rok za prijavu projekata, pa će potencijalni prijavitelji svoje projekte moći na ovaj Natječaj prijaviti do 23. veljače 2022. godine.

Sukladno navedenom, datumom ove obavijesti, odnosno 20. siječnja 2022. se gore navedena natječajna dokumentacija izmjenjuje.

OBAVIJEST 2: Produljenje roka za prijavu na Natječaj

Članovi Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe “PRIGORJE” na sjednici koja je održana elektronski od petka 18. veljače do ponedjeljka 21. veljače 2022. godine jednoglasno su usvojili izmjenu Natječaja za Tip operacije 2.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”.

Upravni odbor LAG-a donio je odluku o drugoj izmjeni LAG Natječaja iz Lokalne razvojne strategije LAG-a “PRIGORJE” za provedbu tipa operacije 2.1.1., koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Odlukom je produljen rok za prijavu projekata, pa će potencijalni prijavitelji svoje projekte moći na ovaj Natječaj prijaviti do 28. ožujka 2022. godine.