Objavljen je 5. LAG Natječaj za tip operacije 2.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

Objavljen je 4. LAG Natječaj za tip operacije 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”
srpanj 13, 2020
LAG-u “PRIGORJE” TEMELJEM SUSTAVA NAGRAĐIVANJA DODIJELJENO DODATNIH 1.330.956,00 HRK
rujan 14, 2020

Lokalna akcijska grupa “PRIGORJE” raspisala je dana 13.srpnja 2020. godine 5. LAG Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a “PRIGORJE” za provedbu tipa operacije 2.1.1., koji je sukladan tipu operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Natječaj je namijenjen jedinicama lokalne samouprave; trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave; javnim ustanovama neprofitnog karaktera u kojoj su osnivači jedinice lokalne samouprave (osim javnih vatrogasnih postrojbi, lokalnih i regionalnih razvojnih agencija, škola); udrugama koje se bave humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo i čije su djelatnosti u skladu s ciljnim skupinama i klasifikacijom djelatnosti udruga, povezana s prihvatljivim ulaganjem (isključujući lokalne akcijske grupe, zajednice udruga, zaklade, fundacije) te vjerskim zajednicama koje imaju organizacijski oblik na lokalnom nivou i koja se bavi humanitarnim i društvenim djelatnostima od posebnog interesa za lokalno stanovništvo. Prihvatljivi korisnici moraju biti na području LAG-a “PRIGORJE”, što uključuje općine: Brckovljani, Gradec, Farkaševac, Preseka, Rakovec, Rugvica, Sokolovac i Sveti Ivan Žabno te gradove: Dugo Selo, Križevci i Vrbovec.

Rok za podnošenje prijave projekata je od 28.srpnja 2020. do 26.kolovoza 2020. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 260.382,50 HRK, a visina javne potpore po projektu iznosi najviše 35.000 €, odnosno 260.382,50 HRK.

Svrha Natječaja je poboljšanje životnih uvjeta u ruralnim sredinama, doprinos atraktivnosti sela i njegovom razvojnom potencijalu za druge aktivnosti te poticanje rasta i društveno – ekonomske održivosti kroz potporu ulaganjima u osnivanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturu, te pripadajuću infrastrukturu.

U svrhu informiranja potencijalnih korisnika, ured LAG-a će održati animacijsku radionicu u četvrtak, 16.srpnja 2020. u 10:00 h u prostorijama Obrtničkog doma, Križevačka 4, 10340 Vrbovec.

Tekst natječaja i pripadajući obrasci i prilozi nalaze se u prilogu.

VAŽNO! Molimo sve potencijalne korisnike da se prilikom dolaska na informativnu radionicu pridržavaju svih propisanih mjera vezanih uz COVID-19. Osim putem radionica, informacije o raspisanom natječaju potencijalni korisnici će moći dobiti i telefonski i putem maila.

TEKST LAG NATJEČAJA

OBRASCI

PRILOZI