NATJEČAJ Za provedbu podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda«

Natječaj za provedbu podmjere 8.5. “Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava”
siječanj 8, 2016
Natječaj za provedbu podmjere 8.6. „Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda“
siječanj 8, 2016
  1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 4. točki 3. Pravilnika o provedbi Mjere M08 »Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma«, podmjere 8.6. »Potpora za ulaganja u šumarske tehnologije te u preradu, mobilizaciju i marketing šumskih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj 45/16) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu tipa operacije 8.6.3. »Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda«.

Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprave za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.ruralnirazvoj.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr).

  1. PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 11. Pravilnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim Natječajem.

  1. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

(1) Prihvatljivi troškovi su troškovi sukladno člancima 17. i 20. Pravilnika isključujući za natječaj trošak zakupa/najma izložbenog prostora za drvne i nedrvne šumske proizvode i usluge šuma.

(2) Lista prihvatljivih troškova sastavni je dio ovog natječaja (Prilog I).

  1. IZNOS I UDIO POTPORE

(1) Sredstva javne potpore iznose ukupno 2.500.000,00 HRK.

(2) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet tipa operacije 8.6.3. Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda.

(3) Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50% ukupnih prihvatljivih troškova.

(4) Visina javne potpore koju korisnik može tražiti propisana je člankom 7. stavkom 3. Pravilnika.

 

Više o natječaju na linku