LAG-u “PRIGORJE” TEMELJEM SUSTAVA NAGRAĐIVANJA DODIJELJENO DODATNIH 1.330.956,00 HRK

Objavljen je 5. LAG Natječaj za tip operacije 2.1.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”
srpanj 13, 2020
Konačna rang lista za TO 1.1.2.“Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima”
siječanj 4, 2021

Agencija za plaćanja je provela postupak nagrađivanja temeljem Odluke o primjeni sustava nagrađivanja za naknadnu dodjelu sredstava odabranim LAG podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (KLASA: 910-05/20-01/25; URBROJ: 525-08/0265-20-1) i dodatno ugovorila 33,2 milijuna HRK s 23 LAG-a za provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS). 

LAG-u “PRIGORJE” dodijeljeno je dodatnih 1.330.956,00 HRK.

Na sljedećem linku možete preuzeti iznose dodatno ugovorenih sredstava za 23 LAG-a.