LAG “Prigorje” sudjelovao na radionici AAA LEADER – “Uloga lokalnih akcijskih grupa u ruralnom razvoju”

2. VRBOVEČKI DANI MEDA
veljača 12, 2016
„Dani hrane i tradicijskih proizvoda Zagrebačke županije i grada Zagreba“
ožujak 12, 2016

LAG „Prigorje“ je 15. i 16. rujna sudjelovao na radionici AAA LEADER – „Uloga lokalnih akcijskih grupa u ruralnom razvoju“ u  organizaciji LAG-a „Podravina“ u Đurđevcu. Radionica se održala u sklopu projekta sufinanciranog od strane Saveza Alpe Jadran i Koprivničko-križevačke županije koja okuplja predstavnike LAG-ova s područja zemalja Saveza Alpe Jadran s ciljem promocije partnerstva između predstavnika javnog, civilnog i gospodarskog sektora na ruralnim područjima. Radionica se u sklopu ovog projekta održala drugu godinu zaredom, a ovogodišnja tema je bila prepoznavanje, zaštita i prezentacija nematerijalnih kulturnih dobara za upotrebu u turističke svrhe.

Cilj radionice je bila priprema zajedničkog projekta LAG-ova na temu nematerijalne kulturne baštine koji će se prijaviti na Podmjeru 19.3., ili na neki od EU izvora financiranja.

Prvi dan radionice predstavljena je uloga LAG-ova i Mreže za održivi razvoj Hrvatske, te je održana prezentacija o nematerijalnim kulturnim dobrima i njihovoj upotrebi u turističke svrhe. Drugi dan su predstavnici LAG-ova radili na osmišljavanju aktivnosti, rezultata i ciljeva budućeg projektnog prijedloga. Isto tako tijekom 1. i 2. dana radionice organiziran je posjet kulturno-povijesnim destinacijama Podravine – Galeriji Ivana Lackovića Croate na Batinskama, Starom gradu u Đurđevcu, ručnoj radinosti Ljubice Cestar te OPG -u Karlovčan.